Yrittäjä, keskity olennaiseen. Me hoidamme ikävät paperiasiat.

 

Palvelusopimuksemme tehdään aina räätälöiden asiakkaamme tarpeen mukaisesti noudattaen alan Yleisiä sopimusehtoja KL2004. Monet erilaiset yritykset ovatkin jo löytäneet meiltä sopivan palvelupaketin.

Palveluihimme kuuluvat:

Kun suunnittelet yrityksen perustamista, suosittelemme olemaan yhteydessä meihin jo heti alkuvaiheessa. Voit halutessasi tilata koko perustamisprosessin meiltä, jolloin myös taloushallinnon ja verotuksen näkökulmasta tähdelliset yksityiskohdat tulee huomioiduiksi tarkoituksenmukaisesti alusta alkaen. Näin vältyt aikaa vieviltä ja kustannuksia lisääviltä korjaustoimilta.

Kirjanpito käsittää tilikauden aikaisten tapahtumien käsittelyn kuukausittain yrityksesi tarpeet huomioiden. Lisäksi kirjanpitokokonaisuus pitää sisällään verottajalle tehtävät ilmoitukset, joiden tulee pohjautua toteutettuun kirjanpitoon.

Tilinpäätös on kerran vuodessa toteutettu työvaihe tilikauden päätteeksi. Tilinpäätöksessä työstetään tarvittavat kirjaukset tilinpäätöshetkelle sekä laaditaan säännösten edellyttämät asiapaperit. Kaikki tämä toteutetaan tiiviillä yhteistyöllä asiakkaan kanssa ja huolehditaan siitä, että asiakkaan näkökulma ja tarpeet huomioidaan läpi prosessin.

Palkanlaskenta on asiakokonaisuus, mikä kattaa kaikki palkkoihin liittyvät toimenpiteet vuoden mittaan aina yksittäisestä palkkalaskelmasta vuosittain tehtäviin vuosi-ilmoituksiin. Huomioimme yrityksessäsi sovellettavan työehtosopimuksen ja huolehdimme palkkojen osalta tehtävät ilmoitusvelvoitteet eri tahoille kuten verohallinnolle ja vakuutusyhtiöille.

Halutessasi voimme työstää yrityksesi myyntilaskut antamiesi laskutietojen mukaan ja toimittaa ne suoraan asiakkaallesi joko verkkolaskuina tai kirjeitse.

Saatavien seurannassa pidämme kirjaa yrityksellesi tekemillemme myyntilaskuille tulleista suorituksista. Tarvittaessa teemme tarvittavat maksumuistutukset ja lähetämme ne haluamallasi aikataululla.

Laskujen maksatuksessa huolehdimme yrityksesi ostolaskujen maksusta sopimallamme aikataululla ja huolehdimme esimerkiksi palkkojen ja verojen maksusta oikeaan aikaan. Tähän palveluun voidaan liittää myös yrityksesi tiliotteen nouto kirjanpitoa varten.

Veroilmoitus laaditaan kultakin tilikaudelta tilinpäätöksen tietojen pohjalta. Huolehdimme tämän velvoitteen noudattamisesta aikataulussaan ja tarvittavin liittein.

Viranomaisilmoituksia yrityksesi tarvitsee tehdä erilaisissa tilanteissa. Voimme halutessasi huolehtia niiden laatimisesta sekä toimittamisesta asianomaiselle viranomaiselle. Tyypillisimpiä esimerkkejä näistä viranomaisista ovat veroviranomaiset sekä Kaupparekisterin viranomaiset.

Raportoimme kustakin toimenpiteestä sinulle yhdessä sovitulla tavalla. Tarvittaessa käymme raportit aina yhdessä läpi, jotta voit hyödyntää niitä yritystoiminnassasi mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi apuvälineinä päätöksenteossa.

Vastaamme asiakkaidemme erilaisiin konsultointitarpeisiin yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi perustamisprosessi, toiminnan laajentaminen tai muuttaminen, työntekijöiden palkkaaminen, yritystoiminnan ostaminen tai myyminen tai toiminnan päättäminen.