Eettiset ohjeet

Noudatamme toiminnassamme tinkimättä voimassa olevia lakeja ja hyvää kirjanpitotapaa, jonka perustana ovat kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus sekä kirjanpitolautakunnan antamat ohjeet ja lausunnot.

Haemme asiantuntijoina asiakkaillemme oikeudenmukaisia ratkaisuja kirjanpidon käytännön toteuttamisessa lakeja ja hyvää kirjanpitotapaa noudattaen.

Työskentelemme ahkerasti ja hoidamme meille uskotut tehtävät ammattitaidolla sekä viivyttelemättä. Yhtä lailla pidämme työn lomaan kuuluvat tauot säntillisesti emmekä ota töitä mukaan vapaa-ajalle.

Kunnioitamme kokemukseen pohjautuvaa osaamista ja noudatamme yrityksemme työohjeistusta. Emme kuitenkaan takerru menneisyyteen, vaan sitoudumme kehittämään ammattitaitoamme jatkuvalla kouluttautumisella ja haemme yhdessä alati parempia toimintamalleja.

Vaalimme pitkäaikaisia asiakassuhteita yrityksemme tärkeimpänä omaisuutena. Emme anna rodun, sukupuolen, uskonnon, yhteiskunnallisen aseman, poliittisen näkemyksen tai muunkaan vastaavan seikan vaikuttaa tehtäviemme hoitamiseen. Ristiriitatilanteissa emme ota oikeutta omiin käsiimme, vaan haemme aina sovintoratkaisua yritysten välillä.

Olemme kaikessa toiminnassamme asiakkaiden, työkavereiden ja sidosryhmien täyden luottamuksen arvoisia. Meille uskotut tiedot ovat liikesalaisuuksia emmekä paljasta oikeudettomasti niitä sen paremmin kuin muitakaan tehtäviä hoitaessa tietoomme tulleita asioita ulkopuolisille.

Emme toiminnallamme hanki asiakkaillemme, yrityksellemme tai itsellemme rahaa, omaisuutta tai muuta etuutta vilpillisin keinoin. Emme hyväksy ympäristön turmelemista, yhteisen omaisuuden anastamista, ihmisten hyväksikäyttöä, vastuuttomuutta työssä, lahjontaa tai keinottelua, jotka kaikki ovat edun hankkimista toisten kustannuksella.

Kirjanpitäjinä vastaamme tekemiemme kirjausten oikeellisuudesta. Meidän on oltava avoimia ja pysyttävä totuudessa. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa konsultoimme viranomaisia ja/tai asiantuntijoita sekä kirjaamme tekemämme päätökset ja niiden perusteet.

Kirjanpitäjän on oltava työssään riippumaton ja toimintamme tulee olla vapaa eturistiriidoista asiakkaisiimme nähden. Käsittelemme avoimesti yrityksemme sisällä mahdolliset riippuvuudet tai kytkökset, jotka voivat johtaa eturistiriitaan ja sovimme yhdessä menettelytavoista, joilla ongelmat vältetään.

10§

Emme kadehdi toisten menestystä, vaan työskentelemme asiakkaidemme, työkavereidemme ja sidosryhmiemme kanssa yhteistyössä kehittyäksemme ihmisinä ja yrityksenä.